Juridische tips en informatie om zorgeloos te ondernemen

Wat verandert er in 2020 voor ondernemers?

Posted by Wendy Bogers on 5-dec-2019 15:37:02
Wendy Bogers
Find me on:

De feestdagen staan weer voor de deur en er wordt nog even een sprintje getrokken om alle deadlines te halen voor het einde van het jaar. Voordat het vuurwerk weer de lucht in gaat, willen jou als ondernemer nog even laten weten wat de belangrijkste wetswijzigingen zijn die per 2020 in gaan. Hieronder lees je wat er voor jou verandert.

Nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Heb jij personeel? Vanaf 1 januari veranderen de regels rondom arbeidscontracten en het ontslag. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt eraan en moet de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Wat verandert er allemaal met deze wet? Het wordt voor jou als werkgever aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Je betaalt een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Er komt een nieuwe ontslaggrond bij, de zogenaamde cumulatiegrond. De cumulatiegrond houdt in dat ontslag mogelijk wordt, indien omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. De volgende ontslaggronden kunnen bij ontslag op de cumulatiegrond worden gecombineerd:

  • frequent ziekteverzuim;
  • onvoldoende functioneren;
  • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • zonder deugdelijke grond niet-nakomen van re-integratieverplichtingen;
  • werkweigering wegens gewetensbezwaren; en
  • verstoorde arbeidsverhouding.

Daarnaast krijgen payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Tot slot een wijziging met betrekking tot het verlengen van contracten, wat voor vrijwel elke ondernemer belangrijk is. Vanaf 2020 kan jij als werkgever met je werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december dit jaar is het nog mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Dit zijn aardig wat wijzigingen en het is niet alles. De WAB brengt nog meer wijzigingen met zich mee. Wil je weten of jij nog ergens rekening mee moet houden in je bedrijfsvoering? Vraag dan een consult aan met een van onze arbeidsrecht advocaten, zodat jullie door alle relevante wijzigingen voor jou kunnen lopen.

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

Per het nieuwe jaar verandert de kleineondernemersregeling (KOR). Deze regeling is van toepassing op BTW-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben en waarvan de omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar. De korting die van toepassing was in het geval je niet meer dan €1.883 aan BTW moet afdragen, gaat vervallen. In de plaats van deze korting komt een vrijstelling voor de btw. Je kan zelf kiezen of je meedoet aan de nieuwe regeling. Als je je aanmeldt voor de KOR, gaat het gelden per vanaf 1 april 2020. Via deze pagina kan je je aanmelden: belastingdienst.nl/kor.

Dividendbelasting

Per 2020 wordt de box 2 belasting (van toepassing bij minimaal 5% aandelen) stapsgewijs verhoogd. Het tarief zal van 25% naar 26,25% stijgen en daarna verder naar 26.9%. Ben je van plan om een dividenduitkering te doen? Wij adviseren je dan om dit nog voor het einde van het jaar te doen! In 2020 wordt het minder aantrekkelijk vanwege het verhoogde tarief.

Personeel belonen met verruiming werkkostenregeling

Heb je personeel? Dan kun je jouw werknemers extra belonen met de ruimere werkkostenregeling (WKR). Vanaf 2020 kun je tot €2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan je personeel. Je mag ook iets vergoeden waar je werknemers privé voordeel van kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstpakket of sportabonnement. Op dit moment mag je onbelaste vergoedingen geven aan je personeel tot 1,2% van de loonsom. De loonsom is het loon van alle medewerkers bij elkaar. Dat wordt dan de ‘vrije ruimte’ genoemd. Deze vrije ruimte wordt per 2020 verhoogd tot 1,7% over de eerste €400.000 van de loonsom. Alles wat daar boven komt, geldt het tarief van 1,2%.

Wijziging in tarief vennootschapsbelasting

In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting op winsten vanaf €200.000 nog hetzelfde, zijnde 25%. Echter, in 2021 zal dit tarief dalen naar 21,7%. Het lage tarief wordt al wel per 2020 verlaagd naar 16,5%. per 2021 daalt dit nog verder naar 15%.

Korting vennootschapsbelasting vervalt

Dit is nog niet per 2020 het geval, maar vanaf 2021 vervalt de korting voor het vervroegd ineens betalen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Als jij nu als ondernemer ervoor kiest om de vennootschapsbelasting in een keer te betalen, krijg je tot wel 4% korting op 50% van de te betalen aanslag. Vanaf 2021 zal deze korting niet meer van toepassing zijn.

Regeling voor “fiets van de zaak”

De overheid wil werknemers stimuleren om meer te fietsen en heeft daar een nieuwe regeling voor in het leven geroepen. De regeling voor een ‘fiets van de zaak’ gaat in per 1 januari en de bijtelling bedraagt slechts 7%. Dit houdt in dat 7% van de adviesprijs van de fiets opgeteld moeten worden bij het bruto inkomen van jouw werknemers. Daar wordt dan vervolgens belasting over geheven (fiscaal erg interessant). De rest wordt bekostigd door jou als werkgever, waardoor het een mooie regeling is om aan je werknemers aan te bieden!

Aanvragen WBSO subsidie makkelijker

Houden jouw werknemers zich bezig met research en development? Dan is de WBSO regeling voor jou interessant. Het aanvragen en het toekennen van een WBSO subsidie wordt makkelijker gemaakt, waardoor het sneller en eenvoudiger moet verlopen. De overheid heeft als doel om deze belangrijke subsidieregeling aantrekkelijker te maken voor MKB Nederland.

Makkelijker subsidie voor duurzame energie

MKB ondernemers kunnen vanaf volgend jaar subsidie aanvragen voor energiebesparende investeringen. Hierbij kun je denken aan zonnepanelen voor op je bedrijfspand of winkel. De subsidiepot zal ongeveer €100 miljoen bedragen. Met de € 100 miljoen moet een subsidieregeling worden opgetuigd waarvan vooral kleine ondernemers kunnen profiteren. Veel van deze bedrijven zijn vallen nu tussen wal en schip, omdat nu vele subsidies terecht komen bij grote bedrijven of particulieren.

Hopelijk ga jij nu bovenstaande kennis goed voorbereid het nieuwe jaar in. Heb je nog vragen over deze zaken? Wil je met een arbeidsrecht advocaat of fiscalist even sparren over jouw specifieke situatie? Neem contact op met het Legal Care team van Ligo via de chat of 020-3031043 en we helpen je verder.

Alvast fijne feestdagen!

Topics: dividendbelasting, werkkostenregeling, wbso, KOR, vennootschapbelasting, subsidie duurzame energie, fiets van de zaak, WAB