Wat kan jij als werkgever doen bij ziekteverzuim?

Wat kan jij als werkgever doen bij ziekteverzuim?
oktober 30, 2018
Tag: Personeel
8 minute read

Heb jij als werkgever met een zieke werknemer te maken? Wellicht gaat het om langdurige ziekte? Heeft je werknemer een burn-out? Of ligt de werknemer er lange tijd uit door een ongeval? Wanneer je personeel in dienst hebt, word je op enig moment geconfronteerd met ziekteverzuim. Zo zal bijvoorbeeld de jaarlijkse griepgolf jouw werknemers heus niet overslaan. Dit ziekteverzuim duurt meestal niet lang. Je zieke werknemer is binnen een paar dagen weer aan het werk. Maar wat nou als jouw werknemer heel vaak ziek is? Of als er is sprake van langdurig ziekteverzuim door bijvoorbeeld een burn-out? Of nog vervelender: ongeoorloofd ziekteverzuim bij een arbeidsconflict? Verzuim levert je dan al snel een flinke kostenpost op! Zo ben je verplicht om je werknemer de eerste 2 jaar van zijn ziekte minimaal 70% van het loon door te betalen. En het werk blijft liggen dus je moet ook nog eens vervanging zoeken.

Ook interessant:

  1. https://blog.ligo.nl/personeelshandboek-een-verademing-voor-werkgevers
  2. https://blog.ligo.nl/negatieve-referenties-verstrekken-over-oud-werknemer-onrechtmatig
  3. https://www.ligo.nl/arbeidsovereenkomst-bepaalde-tijd

Om ervoor te zorgen dat je niet geconfronteerd wordt met de hoge kosten die (ziekte)verzuim met zich meebrengt, is het belangrijk goed beleid op te stellen om te voorkomen dat je werknemers onnodig (lang) ziek worden. In deze blog vertellen we je welke vormen van verzuim er zijn, welke verplichtingen je als werkgever hebt tijdens het verzuim, maar vooral ook hoe je een goed verzuimbeleid kan opstellen zodat je ziekteverzuim voorkomt en niet onnodig veel geld verliest!

Rechten en verplichtingen bij diverse typen ziekteverzuim

Welke gevolgen het ziekteverzuim heeft voor jou als werkgever en welke verplichtingen dit met zich meebrengt, hangt af van het soort ziekteverzuim waar je mee te maken hebt. 

Kortdurend (en) frequent ziekteverzuim

Iedereen wordt wel eens ziek. Een griepje heb je zo te pakken. Zo ook jouw werknemers. Vaak duurt dit ziek zijn maar een paar dagen en kan je werknemer daarna weer aan het werk. Dan is sprake van kortdurend ziekteverzuim. Bij kortdurend ziekteverzuim van je werknemers bestaan jouw verplichtingen vaak enkel uit het doorbetalen van het loon. Daarnaast moet je je werknemer binnen vier dagen ziek melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Dit doe je heel makkelijk digitaal op de website van het UWV. Doe je dit niet of te laat dan riskeer je een boete van maximaal €455,-.

Indien je werknemer regelmatig korte periodes ziek is, spreek je over frequent kortdurend ziekteverzuim. Dit ziekteverzuim kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. Zorg er dan ook voor dat je als werkgever tijdig het gesprek aangaat met deze werknemer en leg de verslagen van die gesprekken goed vast in het personeelsdossier.  Let hier wel op welke gegevens je in de verslagen opneemt. Zo mag je details over de aard van de ziekte hier alleen in opnemen als je werknemer hier toestemming voor heeft gegeven. 

Natuurlijk hoop je dat wanneer je het gesprek met je werknemer bent aangegaan over het ziekteverzuim, het beter met hem gaat en hij zich minder vaak, en uiteindelijk helemaal niet meer ziek meldt. Toch kan het zijn dat er geen verbetering optreedt. Dan is, hoe naar het ook klinkt, het ontslaan van je werknemer een optie.  Dit kan als  jouw bedrijf in gevaar komt door het verzuim van je werknemer, of als de werkdruk voor je overige  werknemers te hoog wordt. Het ontslag vraag je aan bij de kantonrechter. Je hebt hier wel een deskundigenoordeel van het UWV voor nodig. 

Ligo Tip: Je kan afspreken dat er een wachttijd geldt bij ziekteverzuim. Je hoeft dan de eerste ziektedagen niet door te betalen. Doe dit altijd schriftelijk in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.

Langdurig ziekteverzuim

Indien jouw werknemer langer dan zes weken ziek is, is er sprake van langdurig ziekteverzuim. In dit geval rusten er veel meer verplichtingen op jou als werkgever. Zo is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Deze wet schrijft voor dat jij als werkgever je zieke werknemer actief moet helpen bij zijn re-integratie. Hierbij dien je ook de hulp van een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in het weer aan het werk krijgen van je werknemer. Daarnaast ben je verplicht om in ieder geval twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Tot slot gaat jouw onderneming verder en dien je vervanging te vinden. Dit kan hoog in de kosten lopen, waardoor werkgevers - met name bij contracten voor onbepaalde tijd - ervoor kiezen om dit risico af te dekken met een verzekering. 

Ongeoorloofd verzuim

Is je werknemer niet ziek, maar meldt hij of zij zich toch ziek? Dan is sprake van ongeoorloofd verzuim. In de praktijk gebeurt dit wel eens bij een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor een ziekmelding. Het kan echter voorkomen dat een werknemer daadwerkelijk ziek wordt als gevolg van een conflict. Let daar als werkgever goed op! Meldt jouw werknemer zich ziek om bijvoorbeeld voor een ziek kind te zorgen? Ook dan is sprake van ongeoorloofd verzuim. Jouw werknemer is immers niet zelf ziek. We adviseren je om voor dergelijke situaties goede afspraken te maken. Zo kan je jouw werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om thuis te werken.

New call-to-action

Verplichtingen werkgever bij ziekteverzuim

Hoe ga je als werkgever om met ziekteverzuim? Wat zijn je verplichtingen, hoe dring je het ziekteverzuim terug en wat zijn je mogelijkheden bij ongeoorloofd verzuim?

Stel een een ziekteverzuimbeleid op

Zorg dat je duidelijk vastlegt hoe je omgaat met ziekteverzuim. Je bent wettelijk verplicht een ziekteverzuimbeleid te voeren. Handig is op dit beleid op  te schrijven en  toe te voegen aan bijvoorbeeld het personeelshandboek. In het ziekteverzuimbeleid neem je op hoe je omgaat met de verzuimregistratie en hoe je je zieke werknemers begeleidt bij de re-integratie.  Ook leg je hierin vast hoe je de verzuimpreventie regelt. Jij wil natuurlijk alleen maar gezonde mensen op de werkvloer. Zeker als je je bedenkt dat een zieke werknemer je gemiddeld €200,- tot €400,- per dag kost.  Je kan er natuurlijk voor kiezen om een verzuimverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen zijn alleen heel duur. Beter is het dus om ziekteverzuim te verminderen en te voorkomen! Wil je hulp bij het opstellen van je ziekteverzuimbeleid? Via Ligo kun je een personeelshandboek op maat maken met het juiste ziekteverzuimbeleid voor jou. Neem contact op met ons team en krijg met Ligo onbeperkt advies van onze arbeidsrecht advocaten.

Help bij de re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat zowel jij als je zieke werknemer zich moeten inspannen om er voor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Jullie moeten samen een re-integratieplan (Plan van Aanpak) opstellen. Doe dit uiterlijk in de achtste week dat je werknemer ziek thuis zit. In het Plan van Aanpak nemen jullie op wat jullie willen bereiken. Dit doel kan ook zijn dat de werknemer weer aan het werk is bij je in een andere functie zijn. Daarnaast kun je afspraken maken over bijvoorbeeld het volgen van therapie of het krijgen van begeleiding door een coach. De kosten van het re-integratieproces liggen bij jou als werkgever.  Elke zes weken houd je een evaluatie over het verloop van het re-integratieproces met je werknemer. Maak van deze evaluatiegesprekken goede verslagen en bewaar deze in het personeelsdossier! 

Weet je meer weten over hoe een personeelsdossier jou als werkgever kan beschermen? Hoe je risico's hiermee afdekt? Download dan onze gratis Gids Personeelsdossier.

Doorbetalen van loon

De meest zwaarwegende verplichting voor jou als werkgever bij ziekteverzuim is de verplichting om gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen aan je werknemer. Indien 70% van het loon betekent dat dit bedrag onder het minimumloon uitkomt, moet je het minimumloon betalen. Een tip: check altijd even de van toepassing zijnde CAO als je die hebt. Hier kan bijvoorbeeld in staan dat je in het eerste jaar 100% van het loon moet blijven doorbetalen. Kijk daarom eerst of er een CAO geldt in jouw branche en lees die goed door.

Zo dring je ziekteverzuim terug

Een zieke werknemer kost geld. Een goede manier om de kosten van ziekteverzuim laag te houden is door het ziekteverzuim zelf terug te dringen. En door, wanneer sprake is van ongeoorloofd verzuim, die maatregelen te nemen die nodig zijn. Hoe en welke dat zijn? Dat lees je hieronder.

Strenge regels over ziekmelding

Als je het voor jouw werknemers te makkelijk maakt om zich ziek te melden, zijn ze geneigd dit veel sneller te doen. Ook als ze niet echt ziek zijn, of enkel een hoestje hebben. Neem geen genoegen met een simpel mailtje of een Whatsapp berichtje van je werknemer. Zorg dat je werknemer zich alleen ziek kan melden door vóór een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld voor 9 uur s’ ochtends, direct telefonisch contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende. Laat de leidinggevende dan ook een paar gerichte vragen stellen als: ‘Hoe voel je je nu?’, ‘Wanneer denk je terug te zijn op het werk?’ en 'Kun je me elke dag up te date houden over hoe je je voelt?'. Hiermee geef je een signaal aan je werknemers dat je een ziekmelding serieus neemt. Hierdoor zullen zij minder snel geneigd zich ziek te melden als ze niet echt ziek zijn.

Wijs op de consequenties van ongeoorloofd verzuim

We schreven net al dat je zieke werknemers recht hebben op doorbetaling van het loon bij ziekteverzuim (wachtdagen daargelaten). Dit is niet zo wanneer sprake is van ongeoorloofd verzuim. Want dan telt ‘Geen arbeid, geen loon!’. Zorg dat er besef is bij jouw werknemers over hoe kostbaar het is voor jouw bedrijf als iemand uitvalt en wat de consequenties zijn als iemand hier niet eerlijk over is. De consequentie kan namelijk ontslag zijn. Het is wat minder gezellig, maar neem het bijvoorbeeld  op in het ziekteverzuimbeleid of het personeelshandboek. Daarnaast moet jij de mogelijkheid hebben om te controleren of wel echt sprake is van ziekte. Je zieke werknemer moet de controlevoorschriften die jij in dat kader geeft, opvolgen. Deze voorschriften moeten schriftelijk worden gegeven en mogen niet onredelijk zijn. Volgt je zieke werknemer de controlevoorschriften niet op, dan mag jij de betaling van het loon opschorten.

Let wel op! Je mag niet alles vragen aan je werknemers. Zo hoeven zij, zoals we eerder al vertelden, niet te vertellen wat de aard van de ziekte is. 

Burn-out: Manage the workload

Je hoort tegenwoordig steeds vaker dat mensen langdurig thuis zitten, omdat ze een burn-out hebben. Ze zijn opgebrand en overwerkt. Voor jou als werkgever een ontzettend vervelende en met name kostbare aangelegenheid. Is iemand vaak moe, heeft iemand veel stress en gaat deze persoon vaak over zijn of haar kunnen heen? Let dan op dat de werkdruk niet te hoog is. Als je hier niets aan doet, kan dit leiden tot een burn-out. Bij een burn-out kan je de werknemer soms voor de duur van een jaar kwijt zijn.

Hoe voorkom je een burn-out? Het verschilt van persoon tot persoon wanneer iemand te veel op zijn of haar bordje heeft. Het is daarom belangrijk om de werkdruk van je werknemers in de gaten te houden. Plan wekelijkse of maandelijkse gesprekken (one-on-one) in, waarbij je vraagt hoe het bij ze gaat. Communicatie is erg belangrijk, omdat jij de mogelijkheid wil hebben om op tijd in te grijpen. Probeer dan ook de drempel voor het vragen om hulp te verlagen en toon betrokkenheid. Zo weet jij op tijd wat er speelt en kun je eventuele maatregelen treffen. Voorkomen is zeker in dit geval beter dan genezen.

Wist je dat jouw werknemers jou als werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor de burn-out? Dit is in de praktijk niet eenvoudig voor elkaar te krijgen door de werknemer. Maar houd hier rekening mee omdat de oorzaak van een burn-out vaak bij het werk ligt.

Plan je gratis adviesgesprek

Heb jij vragen omtrent ziekteverzuim? Over jouw rechtspositie? Over hoe je juridisch jouw bedrijf goed kan beschermen in dergelijke gevallen? Neem gerust contact op met de juristen van het Ligo team.  Wij staan altijd voor je klaar. Zeven dagen in de week van 9:00u tot en met 23:00u zijn zij beschikbaar om jou te helpen. Laat een comments hieronder achter en we nemen contact met je op. Of bel 020-3031043 of spreek ons aan in de chat.

Happy entrepreneuring!

Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book

Start met slim ondernemen

Doe de gratis Legal Checkup

Start Checkup

Hulp & support

Voor meer informatie klik op support
Support

Ligo Plan

Bekijk de voordelen hier met slechts één klik
Word member

Ook interessant

Heb jij een werknemer die de kantjes er vanaf loopt? Komt jouw werknemer bijvoorbeeld altijd te laat...
mei 31, 2022
Ben jij een werkgever en wil je een werknemer ontslaan? Dat kan erg vervelend zijn. Helaas is dit so...
mei 27, 2022
Ben jij als werkgever wel eens gevraagd om een referentie te  geven over een oud werknemer? Heb je h...
oktober 30, 2018
Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book
cover_holding_ebook_white
Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book

Ons Team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Working days: 09:00-18:00

Chat Time

Working days: 09:00-23:00

Weekend: 09:00-23:00

team_Img

Ons Team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Working days: 09:00-18:00

Chat Time

Working days: 09:00-23:00

Weekend: 09:00-23:00