Wat is een overeenkomst van opdracht?

Wat is een overeenkomst van opdracht?
januari 6, 2022
8 minute read

Wil jij dat iemand werkzaamheden voor je gaat verrichten, maar wil je liever diegene niet in dienst nemen? Bijvoorbeeld omdat je met een arbeidsovereenkomst plots aan veel verplichtingen vastzit? Dan is de overeenkomst van opdracht misschien wel de juiste overeenkomst voor jou! In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over de overeenkomst van opdracht.

Ook interessant:


 1. Een overeenkomst van opdracht opzeggen
 2. Freelance overeenkomst
 3. Arbeidsovereenkomst: wat moet er in staan?

Wat is een overeenkomst van opdracht?

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat de opdrachtnemer een opdracht gaat uitvoeren, tegen betaling, voor de opdrachtgever. Een van de belangrijkste kenmerken van een overeenkomst van opdracht is dat er geen sprake is van 'loondienst'.

Wanneer gebruik ik een overeenkomst van opdracht?

Er zijn verschillende situaties waarin je gebruik maakt van een overeenkomst van opdracht. Zo gebruik je een overeenkomst van opdracht wanneer je een opdracht geeft aan een ander bedrijf, zoals een BV. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jouw bedrijf een schoonmaakbedrijf inschakelt voor het schoonmaken van jouw bedrijfspand. Daarnaast kan je ook een freelancer inschakelen voor een bepaalde opdracht, zoals het ontwerpen van jouw website. In dat geval noem je de overeenkomst van opdracht ook vaak een ‘freelance overeenkomst’. In dit blog artikel gaan we van deze situatie uit. 

Let op: gaat de opdracht over onroerende zaken en schepen, zoals het verbouwen van een huis? Dan gebruik je een ander type overeenkomst, namelijk de overeenkomst van aanneming. Zo zijn er nog een aantal uitzonderingen.  

Is een overeenkomst van opdracht een arbeidsovereenkomst?

Nee, de overeenkomst van opdracht is geen arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat je met deze overeenkomst niet wordt beperkt door allerlei strenge regels van het arbeidsrecht die voor werkgevers wel gelden. Ook gelden er andere fiscale regels.

Wat is het grootste risico van een overeenkomst van opdracht?

Ga jij een overeenkomst van opdracht aan met freelancer? Dan loop je het risico dat de Belastingdienst de werkverhouding achteraf ziet als een arbeidsrelatie. Dit wordt ook wel een ‘fictief dienstverband’ genoemd. Wat betekent dit? Dat de Belastingdienst de overeenkomst van opdracht toch als arbeidsovereenkomst ziet, fiscaal gezien. Met als gevolg: je moet loonbelastingen achteraf gaan betalen en je verliest de fiscale voordelen van de overeenkomst van opdracht!

Maar wanneer ziet de Belastingdienst de overeenkomst van opdracht dan als arbeidsovereenkomst? Bijvoorbeeld als de freelancer lange tijd alleen maar voor jou als opdrachtgever heeft gewerkt en nooit andere klussen doet. Maar ook bijvoorbeeld als er een 'gezagsrelatie' bestaat. Een freelancer moet vrijheid hebben om de opdracht uit te voeren. Als een jij als opdrachtgever je teveel gedraagt als werkgever (gezag), kan dat een risico zijn. Als de Belastingdienst tot dit oordeel komt, moet je over alle betaalde bedragen aan de freelancer loonbelasting gaan betalen. En dat is niet niks. Gebruik daarom altijd een overeenkomst om afspraken hierover te maken. Dan kan je daar altijd op terugvallen.  

Verplichtingen overeenkomst van opdracht

Verplichtingen opdrachtnemer

Een opdrachtnemer moet zich als een zogenoemd 'goed opdrachtnemer' gedragen. Dat betekent dat de opdrachtnemer zich moet gedragen alsof er wel sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst. Makkelijker gezegd: hij mag de opdracht bijvoorbeeld niet afraffelen. Ook moet een opdrachtnemer in principe de algemene redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever volgen.

New call-to-action

Verplichtingen opdrachtgever

Als opdrachtgever ben je verplicht een vergoeding te betalen aan de opdrachtnemer. Ook ben je als opdrachtgever soms aansprakelijk voor schade bij de opdrachtnemer. Dat is het geval als de opdrachtnemer schade lijdt door een aan zogeheten 'opdracht verbonden bijzonder gevaar'. Dat is makkelijk gezegd schade die niet behoort tot de normale risico's van de opdrachtnemer. In de overeenkomst van opdracht, of freelance overeenkomst, maak je ook afspraken over dit soort onderwerpen. 

Voordelen overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is fiscaal voordeliger: Voor jou is de overeenkomst van opdracht voordeliger dan de arbeidsovereenkomst. Je hoeft bijvoorbeeld geen loonbelasting te betalen over het loon dat je de werknemer uitkeert.

Opdrachtnemer hoeft niet doorbetaald te worden bij ziekte of vakantie: Wordt de opdrachtnemer ziek tijdens het uitvoeren van de opdracht, of neemt deze vakantie op? Dan ben je als opdrachtgever niet verplicht de opdrachtnemer door te betalen. Er is namelijk geen sprake van loondienst of een dienstverband.  

Grote mate van werk-vrijheid voor de opdrachtnemer: Er is geen 'gezagsverhouding' tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals bij een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de opdrachtnemer het werk op zijn eigen manier kan uitvoeren. Naar eigen inzicht. Dit kunnen sommige werkgevers als een nadeel ervaren. Het voordeel is echter dat je ook van de opdrachtnemer mag verwachten dat hij zelfstandig de opdracht heel goed kan uitvoeren. Veel sturing zou dus niet nodig moeten zijn. 

Vrijheid in opzegging voor opdrachtgever: Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever altijd de overeenkomst van opdracht kan opzeggen. Hierbij is niet relevant of de overeenkomst van opdracht is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wil je meer weten over het opzeggen zelf? Lees dan ons artikel Een overeenkomst van opdracht opzeggen.

Wat zijn de verschillen met de arbeidsovereenkomst?

Veel voordelen van de overeenkomst van opdracht zijn ook meteen de verschillen tussen de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst. Hieronder hebben we de verschillen tussen beide overeenkomsten voor je op een rijtje gezet. 

* je 'betaalt' wel altijd BTW over de factuur van de opdrachtnemer als opdrachtgever, maar dat kan je weer verrekenen. 

Wat regel je in de overeenkomst van opdracht? 

In de overeenkomst van opdracht worden de werkafspraken vastgelegd. Beide partijen moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. In de overeenkomst worden vaak de volgende zaken opgenomen:

 • De gegevens van de opdrachtgever en de opdrachtnemer
 • De begin- en einddatum van de overeenkomst van opdracht
 • Een omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden
 • De looptijd of duur van de opdracht: wanneer de overeenkomst eindigt dus
 • Afspraken over betaling en een eventuele vergoeding van onkosten. Hierbij kan je denken aan papierkosten of reiskosten 
 • Aansprakelijkheid en verzekering
 • De zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Dat is heel belangrijk om te voorkomen dat de overeenkomst niet als fictief dienstverband wordt gezien
 • De professionaliteit van de opdrachtnemer
 • Ondertekening door beide partijen

Overeenkomst van opdracht voorbeeld

Overeenkomst van opdracht voorbeeld

Is een overeenkomst van opdracht verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een overeenkomst van opdracht op te stellen maar de overheid vindt zelfs dat je dit wel moet doen. Je loopt namelijk meer risico op bovengenoemde gevaren als je geen overeenkomst tekent. Leg daarom de afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Het hoeft niet duur te zijn en het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kan dan tenminste met je overeenkomst gebruiken om aan te tonen dat er geen sprake was van een dienstverband als er twijfel is. Dit is vooral erg belangrijk als je lang met iemand samenwerkt. Het is voor beide partijen om duidelijk te hebben welke afspraken er gemaakt zijn, zodat je later conflicten kan vermijden. Ook is deze overeenkomst belangrijk om 'goed opdrachtgeverschap' te kunnen aantonen. Voor meer informatie over goed opdrachtgeverschap kan je hieronder de video van het ministerie van SZW bekijken:

Kan je een overeenkomst van opdracht opzeggen?

Als hoofdregel geldt dat je als opdrachtgever altijd de overeenkomst van opdracht mag opzeggen. Ook als je als opdrachtgever een particulier bent, mag er van deze hoofdregel niet worden afgeweken. Wel geldt dat bij tussentijdse opzegging de opdrachtnemer recht heeft op een redelijk loon.

Bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd geldt als algemene regel dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet vroegtijdig kan opzeggen. Een overeenkomst van onbepaalde duur wel. Er is sprake van een overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd als deze niet vanzelf eindigt door bijvoorbeeld een einddatum of wanneer de opdracht is volbracht. Meer weten over het opzeggen? Lees dan ons artikel Een overeenkomst van opdracht opzeggen.

Stel een overeenkomst van opdracht op

In de praktijk stelt meestal de opdrachtgever de overeenkomst op. Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht zelf opstellen. Bij Ligo kun je een overeenkomst van opdracht  (freelance-overeenkomst) op maat maken, zodat deze is afgestemd op jouw bedrijf. De overeenkomst kun je direct in Word of Pdf downloaden en digitaal ondertekenen. Zo heb je al binnen een paar minuten een overeenkomst van opdracht, die je ook nog eens direct online kunt ondertekenen.

Een paar praktische tips!

Ben jij van plan om een overeenkomst van opdracht aan te gaan? Ga dan deze praktische tips na, voor het opstellen van de overeenkomst. Zo voorkom je dat je straks toch aan een arbeidsovereenkomst vast zit!

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Ga altijd goed na of je niet eigenlijk een arbeidsovereenkomst nodig hebt, in plaats van een overeenkomst van opdracht. 

Gebruik een goede overeenkomst van opdracht: Ga altijd voor een overeenkomst van opdracht n die goed aansluit bij de specifieke opdracht. Wil jij bijvoorbeeld een freelancer inschakelen? Kies dan in plaats van een algemene overeenkomst van opdracht voor een freelance overeenkomst. In de freelance overeenkomst staan namelijk de afspraken die jij nodig hebt om te voorkomen dat de Belastingdienst de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst ziet. Bij Ligo kan jij jouw freelance overeenkomst op maat laten opstellen.

Het is verstandiger om een overeenkomst van opdracht op te stellen die goed aansluit bij de specifieke opdracht. Dat kan je bij Ligo op maat laten opstellen. Een andere optie is om gebruik te maken van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Het nadeel is dat deze niet zijn toegespitst op jouw wensen. 

Geef een precieze beschrijving van de werkzaamheden: Beschrijf de de werkzaamheden of het project zo precies mogelijk in de overeenkomst. Je mag als opdrachtgever dan de opdrachtnemer houden aan deze beschrijving tijdens de werkzaamheden.

Onbepaalde of bepaalde tijd? Ga een overeenkomst aan voor bepaalde tijd, met tussentijdse opzeggingsmogelijkheid. Houdt bijvoorbeeld een termijn van maximaal 12 maanden aan. Dit om te voorkomen dat de overeenkomst als fictieve arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd). 

Geen maandvergoeding: Werk altijd op basis van een uurtarief of dagtarief af (excl. btw). Met een vaste maandvergoeding zou de relatie teveel op een arbeidsrelatie lijken.

Meerdere opdrachtgevers: Je kan in de overeenkomst opnemen dat de opdrachtnemer voor meerdere opdrachtgevers kan werken. Dit laat zien dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht. 

Maak nu je freelanceovereenkomst

 

Download het gratis Testament Informatiepakket

Download het gratis Testament Informatiepakket In deze brochure lees je alles wat je moet weten over jouw testament

Download Book

Start met slim ondernemen

Doe de gratis Legal Checkup

Start Checkup

Hulp & support

Voor meer informatie klik op support
Support

Ligo Plan

Bekijk de voordelen hier met slechts één klik
Word member

Ook interessant

Kan jouw bedrijf wel wat extra personeel gebruiken, maar weet je niet zeker of je voldoende werk heb...
augustus 5, 2022
Wil jij een freelancer inschakelen voor een bepaalde opdracht? Of wil je juist graag je eigen opdrac...
juli 14, 2022
Wil jij gaan samenwerken met een andere partij, of zelfs met meerdere partijen? Bijvoorbeeld voor he...
juni 23, 2022
Download het gratis Testament Informatiepakket

Download het gratis Testament Informatiepakket In deze brochure lees je alles wat je moet weten over jouw testament

Download Book
testament-new
Download het gratis Testament Informatiepakket

Download het gratis Testament Informatiepakket In deze brochure lees je alles wat je moet weten over jouw testament

Download Book

Our ons team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Werkdagen: 9:00 - 19:00

Weekend: 9:00 - 17:00

Chat Time

Werkdagen: 9:00 - 23:00

Weekend: 9:00 - 23:00

team_Img

Our ons team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Werkdagen: 9:00 - 19:00

Weekend: 9:00 - 17:00

Chat Time

Werkdagen: 9:00 - 23:00

Weekend: 9:00 - 23:00