Wat is een overeenkomst van opdracht?

Wat is een overeenkomst van opdracht?
januari 6, 2022
8 minute read

Wil jij dat iemand werkzaamheden voor je gaat verrichten, maar wil je liever diegene niet in dienst nemen? Bijvoorbeeld omdat je met een arbeidsovereenkomst plots aan veel verplichtingen vastzit? Dan is de overeenkomst van opdracht misschien wel de juiste overeenkomst voor jou! In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over de overeenkomst van opdracht.

Ook interessant:

 1. https://blog.ligo.nl/testament-waarom-heb-jij-er-een-nodig
 2. https://blog.ligo.nl/opzeggen-overeenkomst-van-opdracht
 3. https://www.ligo.nl/freelance-overeenkomst

Wat is een overeenkomst van opdracht?

De overeenkomst van opdracht (ovo) is een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat de opdrachtnemer een opdracht gaat uitvoeren, tegen betaling, voor de opdrachtgever. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen een opdrachtgever (bijvoorbeeld een BV) en een opdrachtnemer (bijvoorbeeld een ZZP-er). De overeenkomst van opdracht staat beschreven in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Deze overeenkomst wordt ook wel een 'freelance-overeenkomst' genoemd. Een van de belangrijkste kenmerken van een overeenkomst van opdracht is dat er geen sprake is van 'loondienst'.

Let op: gaat het werk over onroerende zaken en schepen, zoals het verbouwen van een huis? Dat is werk van stoffelijke aard. Deze werkzaamheden moeten worden vastgelegd in een ‘overeenkomst van aanneming’, niet in een algemene overeenkomst van opdracht. Ook voor andere overeenkomsten van opdracht gelden speciale wettelijke regelingen, zoals het vervoersovereenkomsten.

Is een overeenkomst van opdracht een arbeidsovereenkomst?

Nee, de overeenkomst van opdracht is geen arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat je met deze overeenkomst niet wordt beperkt door allerlei strenge arbeidsrecht-regels die voor werkgevers wel gelden. Ook gelden er andere fiscale regels.

Maar, pas wel op voor het risico van een zogeheten ‘fictief dienstverband’! Dat betekent dat de Belastingdienst de overeenkomst van opdracht toch als arbeidsovereenkomst ziet, fiscaal gezien. Met als gevolg: je verliest de fiscale voordelen van de overeenkomst van opdracht! De Belastingdienst ziet de overeenkomst van opdracht onder bepaalde voorwaarden als fictieve overeenkomst. Zoals wanneer er een gezagsrelatie bestaat, er te weinig vrijheid is voor de opdrachtnemer om te bepalen hoe hij de werkzaamheden invult of als je de opdrachtnemer betaalt voor meer dan alleen zijn werkzaamheden. Zo moet je dan alsnog belasting betalen over het loon dat je de opdrachtnemer betaald hebt. Het is daarom van belang dat je in de overeenkomst goed aangeeft dat het gaat om een overeenkomst van opdracht. Voer daarnaast de taken ook zo goed mogelijk uit zoals jullie deze in de overeenkomst hebben opgenomen!

Verplichtingen overeenkomst van opdracht

 Verplichtingen opdrachtnemer

Een opdrachtnemer moet zich als een zogenoemd 'goed opdrachtnemer' gedragen. Dat betekent dat de opdrachtnemer zich moet gedragen alsof er wel sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst. Makkelijker gezegd: hij mag de opdracht bijvoorbeeld niet afraffelen. Ook moet een opdrachtnemer in principe de algemene redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever volgen.

New call-to-action

Verplichtingen opdrachtgever

Als opdrachtgever ben je verplicht loon te betalen aan de opdrachtnemer. Ook als de opdrachtnemer via bijvoorbeeld een uitzendbureau voor jou een opdracht uitvoert, kan je aansprakelijk worden gehouden. Dit wordt ook wel 'ketenaansprakelijkheid' genoemd. Let op: ben je particuliere opdrachtgever en handel je niet in naam van je bedrijf? Dan is deze ketenaansprakelijkheid niet van toepassing op jou.

Ook ben je als opdrachtgever soms aansprakelijk voor schade bij de opdrachtnemer. Dat is het geval als de opdrachtnemer schade lijdt door een aan zogeheten 'opdracht verbonden bijzonder gevaar'. Dat is makkelijk gezegd schade die niet behoort tot de normale risico's van de opdrachtnemer. Ook hiervoor geldt: ben je een particulier opdrachtgever? Dan ben je niet aansprakelijk voor schade.

Voordelen overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is fiscaal voordeliger: Voor jou als werkgever is de overeenkomst van opdracht voordeliger dan de arbeidsovereenkomst. Je hoeft bijvoorbeeld geen loonbelasting te betalen over het loon dat je de werknemer uitkeert.

Opdrachtnemer hoeft niet doorbetaald te worden bij ziekte of vakantie: Wordt de opdrachtnemer ziek tijdens het uitvoeren van de opdracht, of neemt deze vakantie op? Dan ben je als opdrachtgever niet verplicht de opdrachtnemer door te betalen. Er is namelijk geen sprake van loondienst of een dienstverband.  

Grote mate van werk-vrijheid voor de opdrachtnemer: er is geen 'gezagsverhouding' tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals bij een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de opdrachtnemer zijn eigen tijd kan indelen en het werk op zijn eigen manier kan doen. Afspraken over deadlines en concrete eindresultaten zijn natuurlijk wel mogelijk! Je kan alleen als opdrachtgever geen concrete aanwijzingen geven over de manier waarop het werk gedaan moet worden, of waar. Ook kan je als opdrachtnemer werkzaamheden voor meerdere partijen tegelijk aannemen.

 Vrijheid in opzegging voor opdrachtgever: Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever altijd de overeenkomst van opdracht kan opzeggen. Hierbij is niet relevant of de overeenkomst van opdracht is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wil je meer weten over het opzeggen zelf? Lees dan ons artikel Een overeenkomst van opdracht opzeggen.

 Wat zijn de verschillen met de arbeidsovereenkomst?

Veel voordelen van de overeenkomst van opdracht zijn ook meteen de verschillen tussen de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst. Hieronder hebben we de verschillen tussen beide overeenkomsten voor je op een rijtje gezet. 

Wat regel je in de overeenkomst van opdracht? 

In de overeenkomst van opdracht worden de werkafspraken vastgelegd. Beide partijen moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. In de overeenkomst worden vaak de volgende zaken opgenomen:

 • De gegevens van de opdrachtgever en de opdrachtnemer
 • De begin- en einddatum van de overeenkomst van opdracht
 • Een omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden
 • De looptijd of duur van de opdracht: wanneer de overeenkomst eindigt dus
 • Afspraken over betaling en een eventuele vergoeding van onkosten. Hierbij kan je denken aan papierkosten of reiskosten 
 • Aansprakelijkheid en verzekering
 • De zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Dat is heel belangrijk om te voorkomen dat de overeenkomst niet als fictief wordt gezien
 • De professionaliteit van de opdrachtnemer
 • Ondertekening door beide partijen

Deze afspraken komen je misschien bekend voor. Dat kan heel goed als je al eerder een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hebt afgesloten. Tot 1 mei 2016 legde opdrachtgever en opdrachtnemer daarin de afspraken vast. Dit is veranderd toen de Wet DBA is ingetreden. Hieruit volgde dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor de arbeidsrelatie die zij aangaan.

Overeenkomst van opdracht voorbeeld

Overeenkomst van opdracht voorbeeld

Is een overeenkomst van opdracht verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een overeenkomst van opdracht op te stellen. Maar het is echter wél heel verstandig voor de opdrachtnemer en opdrachtgever om de afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Ontzettend belangrijk, om te voorkomen dat je later toch aan arbeidsrechtelijke verplichtingen vast zit: je kan aantonen dat er geen sprake was van een dienstverband! Dit is vooral erg belangrijk als je lang met iemand samenwerkt. Het is voor beide partijen om duidelijk te hebben welke afspraken er gemaakt zijn, zodat je later conflicten kan vermijden. Ook is deze overeenkomst belangrijk om 'goed opdrachtgeverschap' te kunnen aantonen. Voor meer informatie over goed opdrachtgeverschap kan je hieronder de video van het ministerie van SZW bekijken:

Kan je een overeenkomst van opdracht opzeggen?

Als hoofdregel geldt dat je als opdrachtgever altijd de overeenkomst van opdracht mag opzeggen. Ook als je als opdrachtgever een particulier bent, mag er van deze hoofdregel niet worden afgeweken. Wel geldt dat bij tussentijdse opzegging de opdrachtnemer recht heeft op een redelijk loon.

Bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd geldt als algemene regel dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet vroegtijdig kan opzeggen. Een overeenkomst van onbepaalde duur wel. Er is sprake van een overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd als deze niet vanzelf eindigt door bijvoorbeeld een einddatum of wanneer de opdracht is volbracht. Meer weten over het opzeggen? Lees dan ons artikel Een overeenkomst van opdracht opzeggen.

Stel een overeenkomst van opdracht op

In de praktijk stelt meestal de opdrachtgever de overeenkomst op. Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht zelf opstellen. Daarvoor kunnen zij een modelovereenkomst gebruiken als voorbeeld. Deze modelovereenkomst is goedgekeurd door de Belastingdienst. Het nadeel van deze modelovereenkomsten is dat ze vrij algemeen zijn.

Het is verstandiger om een ovo op te stellen die goed aansluit bij de specifieke opdracht en omstandigheden. Bij Ligo kun je een overeenkomst van opdracht  (freelance-overeenkomst) op maat maken, zodat deze is afgestemd op jouw bedrijf. De overeenkomst kun je direct in Word of Pdf downloaden. Zo heb je al binnen een paar minuten een overeenkomst van opdracht, die je ook nog eens direct online kunt ondertekenen.

Een paar praktische tips!

Ben jij van plan om een overeenkomst van opdracht aan te gaan? Ga dan deze praktische tips na, voor het opstellen van de overeenkomst. Zo voorkom je dat je straks toch aan een arbeidsovereenkomst vast zit!

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?: Ga altijd goed na of je niet eigenlijk een arbeidsovereenkomst nodig hebt, in plaats van een overeenkomst van opdracht. 

Gebruik een goede overeenkomst van opdracht: Het is verstandiger om een overeenkomst van opdracht op te stellen die goed aansluit bij de specifieke opdracht. Dat kan je bij Ligo op maat laten opstellen. Een andere optie is om gebruik te maken van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Het nadeel is dat deze niet zijn toegespitst op jouw wensen. 

Geef een precieze beschrijving van de werkzaamheden: Beschrijf de de werkzaamheden of het project zo precies mogelijk in de overeenkomst. Je mag als opdrachtgever dan de opdrachtnemer houden aan deze beschrijving tijdens de werkzaamheden.

Onbepaalde of bepaalde tijd?: Ga een overeenkomst aan voor bepaalde tijd, met tussentijdse opzeggingsmogelijkheid. Houdt bijvoorbeeld een termijn van maximaal 12 maanden aan. Dit om te voorkomen dat de overeenkomst als fictieve arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd). 

Geen maandvergoeding!: Werk altijd op basis van een uurtarief of dagtarief af (excl. btw). Met een vaste maandvergoeding zou de relatie teveel op een arbeidsrelatie lijken.

Meerdere opdrachtgevers: Je kan in de overeenkomst opnemen dat de opdrachtnemer voor meerdere opdrachtgevers kan werken. Dit laat zien dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht. 

Maak nu een freelanceovereenkomst

Meer weten over de overeenkomst van opdracht?

Wil je een overeenkomst van opdracht opstellen of hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op om je te laten informeren. Onze medewerkers en partners staan elke dag klaar om je te helpen. Op werkdagen kan je ons bereiken op 020-3031043 van 9:00 tot 18:00 uur en via de chat van 9:00 tot 22:00 uur. In het weekend zijn we ook te bereiken via de chat tussen 10:00 en 18:00 uur. Ga je liever meteen aan de slag? Download dan onze overeenkomst van opdracht via Ligo.

Download het gratis Testament Informatiepakket

Download het gratis Testament Informatiepakket In deze brochure lees je alles wat je moet weten over jouw testament

Download Book

Start met slim ondernemen

Doe de gratis Legal Checkup

Start Checkup

Hulp & support

Voor meer informatie klik op support
Support

Ligo Plan

Bekijk de voordelen hier met slechts één klik
Word member

Ook interessant

Heb jij een ZZP-er of freelancer ingeschakeld en daarvoor een overeenkomst van opdracht getekend? So...
januari 6, 2022
Download het gratis Testament Informatiepakket

Download het gratis Testament Informatiepakket In deze brochure lees je alles wat je moet weten over jouw testament

Download Book
testament-new
Download het gratis Testament Informatiepakket

Download het gratis Testament Informatiepakket In deze brochure lees je alles wat je moet weten over jouw testament

Download Book

Our ons team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Werkdagen: 9:00 - 19:00

Weekend: 9:00 - 17:00

Chat Time

Werkdagen: 9:00 - 23:00

Weekend: 9:00 - 23:00

team_Img

Our ons team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Werkdagen: 9:00 - 19:00

Weekend: 9:00 - 17:00

Chat Time

Werkdagen: 9:00 - 23:00

Weekend: 9:00 - 23:00