Vaststellingsovereenkomst - ontslag goed geregeld!

Vaststellingsovereenkomst - ontslag goed geregeld!
april 4, 2018
Tag: Blogs
6 minute read

Het ontslaan van een medewerker kan een vervelende taak zijn. Op de één of andere manier functioneert de werknemer niet in je bedrijf, en je besluit met wederzijds goedvinden om afscheid van elkaar te nemen. Een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) biedt hierbij hulp! Maar wat is een vaststellingsovereenkomst precies? Waar dien je in zo’n geval rekening mee te houden? Waar moet je allemaal op letten en welke wettelijke regels dien je in de gaten te houden om geen grote risico's te lopen? In deze blog leggen we je uit hoe je een werknemer kan ontslaan met wederzijds goedvinden met behulp van een vaststellingsovereenkomst.

Let op: dit blogartikel gaat uitsluitend in op beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst. Is hiervan geen sprake? Lees dan een van onze eerdere blogartikelen over de overige mogelijkheden om een werknemer te ontslaan.

Ook interessant:

  1. Werktijdverkorting: hoe vraag je het aan? 
  2. Privacy en het Personeelsdossier: waar moet de werkgever op letten? 
  3. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is (in het licht van het beëindigen van een arbeidsrelatie) een overeenkomst, waarmee werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. In zo’n geval dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden over de afwikkeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De inhoud van de overeenkomst moet op schrift gesteld worden. Een mondelinge overeenstemming is daarbij ook moeilijk te bewijzen. In Nederland geldt een grote mate van contractsvrijheid en daarom mogen werkgever en werknemer grotendeels zelf bepalen wat er in de vaststellingsovereenkomst wordt overeengekomen. Hierin worden zaken geregeld als de voorwaarden van de beëindiging, de beëindigingsdatum, de opzegtermijn en een eventuele beëindigingsvergoeding. Wanneer je geen gebruikmaakt van een duidelijke vaststellingsovereenkomst, kan dit voor lange juridische procedures en de daarbij horende hoge kosten zorgen. Verderop in dit artikel vertellen we jou hoe je dit kan voorkomen.

Download nu je vaststellingsovereenkomst

Voordelen ontslag met wederzijds goedvinden

Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat je als werkgever geen toestemming nodig hebt van het UWV om een werknemer te mogen ontslaan. Daarnaast hoef je niet naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Indien je een goede vaststellingsovereenkomst maakt, is een voordeel voor de werknemer dat deze aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Verder hoeft ontslag via een vaststellingsovereenkomst jou als werkgever in principe niks te kosten. Het enige dat je nodig hebt, is een goede vaststellingsovereenkomst. Bij Ligo kan je deze eenvoudig downloaden op onze website, waardoor je geen advocaat hoeft in de arm hoeft te nemen. Dat scheelt weer!

Risico’s ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer jij en je werknemer uit elkaar gaan, is het belangrijk dat alle stappen goed doorlopen worden. Het ontslag van de werknemer met wederzijds goedvinden dient bijvoorbeeld schriftelijk te worden overeengekomen. Het is daarnaast van belang dat in de vaststellingsovereenkomst een bepaling wordt opgenomen waarin werknemer instemt met het ontslag. Indien de werknemer dit niet heeft gedaan, kan dit een reden opleveren voor vernietiging van het ontslag door een rechter. Vernietiging betekent dat de afspraken omtrent het ontslag die zijn opgenomen in bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst niet meer gelden. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer zijn werkzaamheden kan hervatten en wederom aanspraak kan hebben op loon.
Deze risico's en meer vermijden? Dit is allemaal eenvoudig te voorkomen door gebruik te maken van een vaststellingsovereenkomst: hierdoor voorkom je lange, dure juridische procedures en het bespaart je tevens een hoop gedoe. Wil jij je onderneming ook beschermen tegen dit soort kosten? Het downloaden van een vaststellingsovereenkomst doe je makkelijk en snel op onze website.

Bedenktermijn

Het grootste risico voor de werkgever is de bedenktermijn. Volgens de wet kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming ervan ontbinden. Dit kan gebeuren zonder dat daarbij een reden vermeld dient te worden. 

Transitievergoeding betalen?

Wanneer moet je als werkgever nou een transitievergoeding betalen? Dit is het geval wanneer: 1) de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden geduurd heeft, en 2) deze op initiatief van de werkgever is beëindigd. Omdat een vaststellingsovereenkomst niet altijd alleen op initiatief van de werkgever wordt gesloten, is het betalen van een transitievergoeding in dat geval niet wettelijk verplicht. Dit wordt echter vrijwel altijd gedaan.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van een wettelijk vastgestelde berekening. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.

Aan de hoogte van de transitievergoeding zit een maximum. De transitievergoeding bedraagt maximaal €79.000,- of, wanneer het loon hoger is dan dat bedrag, maximaal 1 jaarsalaris.

Vereisten vaststellingsovereenkomst

Er zijn enkele belangrijke bepalingen die opgenomen moeten worden in een vaststellingsovereenkomst. Hierbij gaat het om de volgende punten:

Overwegingen

Hierin wordt doorgaans de reden voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst genoemd. Er is bijvoorbeeld sprake van “onoverkoombare verschillen in mening tussen de werkgever en de werknemer over de uitvoering van werkzaamheden” of dat “wegens bedrijfseconomische redenen de functie van de werknemer komt te vervallen”. Indien de werknemer aanspraak wil maken op een WW-uitkering, is het belangrijk dat in de vaststellingsovereenkomst vermeld staat dat het initiatief van de beëindiging vanuit de werkgever komt.

Beëindigingsdatum

Dit is het centrale element in de vaststellingsovereenkomst. Het gaat immers om het vaststellen dat partijen uit elkaar gaan en per wanneer dit gebeurt.

Vrijstelling van werk

Je kan er als werkgever voor kiezen om de werknemer vanaf een bepaalde datum tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst vrij te stellen van werk. Dit betekent dat de werknemer niet meer hoeft te komen, maar wel zijn loon behoudt over die periode. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een verstoorde werkverhouding, waarbij partijen niet langer met elkaar willen werken.

Eindafrekening

In deze bepaling gaat het in principe om het uitbetalen van resterende vakantietoeslag en vakantiedagen. Het is van belang dat hier duidelijk omschreven wordt wat wel en geen onderdeel is van de eindafrekening. Daarbij valt te denken aan het wel of niet meenemen van bepaalde onkosten, maar ook een bonus of de dertiende maand.

New call-to-action

Ontslagvergoeding

Bij het ontslag met wederzijds goedvinden is het mogelijk dat er een ontslagvergoeding betaald wordt aan de werknemer. Dit hangt af van allerlei factoren. Denk hierbij aan de reden van het ontslag, of het ontslag goed beargumenteerd is en het soort dienstverband. Wil je weten met wat voor vergoeding jij als werkgever rekening moet houden? Met Ligo kan je hier een gratis telefonisch consult voor aanvragen bij één van onze gespecialiseerde advocaten. Met Ligo kan je hen onbeperkt vragen stellen en telefonisch advies inwinnen. Zonder extra kosten!

Er zijn talloze andere afspraken die geregeld kunnen worden in een vaststellingsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een bedenktermijn, een afspraak om een referentie mee te geven aan een vertrekkende werknemer of het eventueel terugbetalen van studiekosten.

Referentie

De werknemer mag de werkgever verzoeken om een referentie/getuigschrift op te stellen en wie er hiervoor gecontacteerd dient te worden.

Download nu je vaststellingsovereenkomst

Wil je meer informatie krijgen over wat te doen bij het aannemen/ontslaan van personeel? Download dan onze gratis How to hire & fire guide (PDF) op onze website! Zijn er andere zaken waarmee we je kunnen helpen? Wil je bijvoorbeeld weten of je vaststellingsovereenkomst waterdicht is, of je algemene voorwaarden voldoende zijn of advies over het oprichten van een persoonlijke holding? De Ligo juristen staan ook altijd voor je klaar om je te helpen. Elke dag van 9:00u tot en met 23:00u zijn wij beschikbaar om jou te helpen. Je kan met ons bellen, e-mailen en chatten. Ook in de avonden en in het weekend.

Happy entrepreneuring! 

Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book

Start met slim ondernemen

Doe de gratis Legal Checkup

Start Checkup

Hulp & support

Voor meer informatie klik op support
Support

Ligo Plan

Bekijk de voordelen hier met slechts één klik
Word member

Ook interessant

Soms wil je als ondernemer een bepaalde bedoeling aan een andere partij duidelijk maken of bepaalde ...
april 25, 2022
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook als je aan het ondernemen bent. Gelukkig kan jij je verzeke...
april 25, 2022
Have you heard about the lucrative business climate in The Netherlands and are you ready to start yo...
april 25, 2022
Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book
cover_holding_ebook_white
Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book

Ons Team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Working days: 09:00-18:00

Chat Time

Working days: 09:00-23:00

Weekend: 09:00-23:00

team_Img

Ons Team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Working days: 09:00-18:00

Chat Time

Working days: 09:00-23:00

Weekend: 09:00-23:00