Contract opzeggen: Alles wat je als ondernemer moet weten

Contract opzeggen: Alles wat je als ondernemer moet weten
juli 1, 2022
Tag: Contracten
9 minute read

Als ondernemer kan je verschillende soorten contracten afsluiten. Denk hierbij aan een contract met een samenwerkingspartner of een contract met de verhuurder van een kantoorpand. Na het sluiten van deze contracten kunnen er verschillende redenen zijn waarom je er toch weer vanaf wil. Misschien is het kantoor inmiddels te klein voor jouw groeiende bedrijf of verloopt de samenwerking niet goed met je partner. Je wil het contract dan waarschijnlijk graag opzeggen. Maar kan je dit zomaar doen? En doe je dit steeds op dezelfde manier? Wat als er al een einddatum in het contract staat? In dit blogartikel beantwoorden wij deze vragen en vertellen wij jou alles wat je als ondernemer moet weten over het opzeggen van jouw verschillende contracten.

Kan ik mijn contract zomaar opzeggen?

Nee, je kan niet altijd zomaar een contract opzeggen. Het antwoord op deze vraag vind je vaak in het contract zelf. In een contract maak je vaak afspraken met de andere partij over de mogelijkheid om het contract op te zeggen, de opzegtermijn en de redenen voor opzegging. Zo’n afspraak kan er zo uitzien: 

Als dit in jouw contract staat, moet jij je hier aan houden. Afspraak is immers afspraak. Staat er geen vergelijkbare afspraak in jouw contract? Dan is het belangrijk om te weten of je één van de onderstaande contracten hebt gesloten. Voor deze contracten gelden namelijk speciale regels die bepalen hoe en onder welke voorwaarden jij het contract kan opzeggen.

  • Een arbeidsovereenkomst. Dit is een contract dat wordt gesloten tussen een werkgever en een werknemer. 
  • Een huurovereenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de huurder en de verhuurder, bijvoorbeeld voor de huur van een bedrijfsruimte.
  • Een overeenkomst van opdracht. In een overeenkomst van opdracht wordt afgesproken dat een opdrachtnemer een opdracht gaat uitvoeren voor een opdrachtgever. Deze overeenkomst wordt ook wel een freelance overeenkomst genoemd. 
  • Een aannemingsovereenkomst. Hierbij spreken een opdrachtgever en een aannemer af dat de aannemer bepaalde ‘werkzaamheden van stoffelijke aard’ zal uitvoeren. Bij werkzaamheden van stoffelijke aard moet je denken aan verbouwings- of sloopwerkzaamheden.

Hieronder zullen we de speciale opzeggingsregels van deze typen contracten en die van de overige contracten toelichten. 

Hoe zeg ik een arbeidsovereenkomst op? 

Hoe je een arbeidsovereenkomst opzegt, hangt af van de reden waarom jij de werknemer wil ontslaan.

Hoe zeg ik contract op door bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte van werknemer?

Wil jij de arbeidsovereenkomst opzeggen, omdat jouw werknemer langdurig ziek is? Of wil jij een werknemer ontslaan om zogenaamde 'bedrijfseconomische redenen', zoals een verslechterende financiële situatie van jouw bedrijf? Dan moet je hiervoor toestemming vragen aan het UWV. Nadat je toestemming hebt gekregen, moet je de werknemer schriftelijk laten weten dat het dienstverband stopt. Gebruik hiervoor een aangetekende brief of stuur een e-mail en vraag jouw werknemer om een leesbevestiging. Zo weet je zeker dat jouw werknemer de mededeling heeft ontvangen. Bij Ligo kan je eenvoudig een ontslagbrief maken. Voordeel: je eerste document is gratis en je kan de brief digitaal ondertekenen. 

Maak nu je ontslagbrief

Hoe zeg ik contract werknemer op vanwege persoonlijke redenen?

Soms functioneert een werknemer niet goed of ontstaat er tussen jou en de werknemer een ruzie die niet meer is op te lossen. In deze gevallen heb jij als werkgever een persoonlijke reden om de werknemer te kunnen ontslaan en het contract op te zeggen. Hoe doe je dit? Door een brief te sturen naar de rechtbank met de vraag of je het contract mag opzeggen. Deze brief heet een 'verzoekschrift'. Meer informatie over deze procedure kan je vinden op de website van de Rechtspraak.

Hoe zeg ik contract op van werknemer in de proeftijd?

Kom je er tijdens de proeftijd achter dat de werknemer geen goede match is? Dat is gelukkig op tijd. Dit betekent dat jij het contract op ieder moment en zonder reden mag opzeggen. Dus ook per vandaag, zonder dat je verplicht bent om de volledige maand uit te betalen. Je hoeft dus geen rekening te houden met een opzegtermijn wanneer de werknemer nog in de proeftijd zit. Zorg daarom dat je in de arbeidsovereenkomst altijd een proeftijd opneemt. Dit is namelijk de perfecte manier om te kijken of een nieuwe werknemer past in jouw bedrijf.

Hoe zeg ik contract op bij wangedrag werknemer?

In sommige gevallen vertoont een werknemer zulk ernstig gedrag dat je hem of haar direct mag ontslaan. Dit heet 'ontslag op staande voet'. Denk hierbij aan een werknemer die een collega heeft geslagen of iets heeft gestolen. 

In deze gevallen hoef je geen rekening te houden met een opzegtermijn en mag je de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via een brief of e-mail. Vaak doe je het eerst mondeling en stuur je daarna een schriftelijke bevestiging per e-mail. Geef het ontslag direct nadat je op de hoogte bent geraakt van de ernstige gedraging, anders kan het ontslag ongeldig zijn. Moet je eerst nog onderzoek doen naar de gedraging? Dan moet je dit onderzoek ook direct starten en dit mag niet te lang duren.

Graficos_2-36

Wil je meer weten over de verschillende wijzen waarop je een arbeidsovereenkomst opzegt? Lees dan ons blogartikel Werknemer ontslaan, waar moet je op letten? 

Hoe zeg ik een huurovereenkomst op?

Wil jij de huurovereenkomst voor jouw bedrijfsruimte opzeggen, bijvoorbeeld omdat je een groter kantoorpand nodig hebt voor de groei van je bedrijf? Kijk dan goed in het huurcontract wat de mogelijkheden zijn voor de opzegging en of er een opzegtermijn geldt. 

Hebben jij en je verhuurder geen afspraken over het opzeggen gemaakt? Dan moet je bij een huurovereenkomst zonder einddatum rekening houden met een opzegtermijn van één maand en mag je het contract schriftelijk opzeggen. In de meeste huurovereenkomsten staat dat je dit met een aangetekende brief moet doen. Dit is erg ouderwets, maar als dit is afgesproken, moet jij je daar aan houden. Staat er niet in het contract hoe je deze moet opzeggen? Dan kan je dit ook doen per e-mail. Vraag daarbij wel om een leesbevestiging. Zo weet je zeker dat jouw verhuurder de opzegging heeft ontvangen. 

Staat er in jouw huurovereenkomst wel een einddatum? Dan mag je deze in de meeste gevallen niet vroegtijdig opzeggen.

Voorbeeld: Stel, in de huurovereenkomst staat dat je het kantoorpand tot 1 januari 2025 zal huren. Dan moet je het pand ook tot die datum huren. Je mag de huur dus bijvoorbeeld niet per 1 januari 2023 opzeggen. 

Hoe zeg ik een overeenkomst van opdracht op?

De wijze waarop je een overeenkomst van opdracht of freelance overeenkomst mag opzeggen, hangt af van of jij de opdrachtgever of de opdrachtnemer bent.

Hoe zeg ik de overeenkomst van opdracht op als opdrachtgever?

Ontwerpt bijvoorbeeld een freelancer jouw website? Dan ben jij de opdrachtgever en mag je het contract normaal gesproken op elk moment opzeggen. Het maakt niet uit of het contract een einddatum heeft of niet. 

Houd hierbij rekening met het volgende:

  • Vroegtijdig opzeggen verboden: In het contract kan staan dat vroegtijdig opzeggen niet mogelijk is. Kijk dus altijd eerst in het contract voordat je gaat opzeggen. 
  • Opzegtermijn: Naast de gevallen waarin je dit met de opdrachtnemer hebt afgesproken, geldt er een opzegtermijn wanneer de opdrachtnemer bij opzegging een zeer groot nadeel lijdt. De opdrachtnemer kan bijvoorbeeld veel kosten hebben gemaakt voor de aanschaf van dure materialen die door de beëindiging van het contract niet kunnen worden terugverdiend. 
  • Betalen van schadevergoeding of loon: Wanneer jij de overeenkomst van opdracht opzegt, moet je de opdrachtnemer betalen voor de werkzaamheden die deze al heeft verricht. Daarnaast kan de opdrachtnemer schade lijden als jij het contract opzegt. Deze schade bestaat bijvoorbeeld uit kosten die al zijn gemaakt. Als opdrachtgever moet je deze schade mogelijk vergoeden.

Wil jij de overeenkomst met een freelancer opzeggen? Dan kan er een opzegtermijn gelden of zelfs een schadevergoeding.

Hoe zeg ik de overeenkomst van opdracht op als opdrachtnemer?

Voer jij een opdracht uit voor een ander bedrijf? Dan ben jij de opdrachtnemer en is de manier waarop je het contract mag opzeggen afhankelijk van of het contract een einddatum heeft. Heeft het contract geen einddatum? Dan mag je contract opzeggen zolang je rekening houdt met de opzegtermijn. Deze is vaak één tot twee maanden.

Staat in het contract wel een einddatum of een ander moment waarop deze automatisch eindigt? Bijvoorbeeld na afronding van de opdracht. Dan mag je het contract alleen beëindigen met een goede reden. Denk hierbij aan een verstoorde werkrelatie.

Wil je meer weten over het opzeggen van een overeenkomst van opdracht? Lees dan ook ons blog artikel Een overeenkomst van opdracht opzeggen.

Hoe zeg ik een aannemingsovereenkomst op?

Heb jij een aannemer ingeschakeld voor de verbouwing van jouw kantoorpand? Of heb jij een bouwbedrijf en ben je zelf gevraagd voor een verbouwing? Dan is er sprake van een aannemingsovereenkomst. Hoe je een aannemingsovereenkomst opzegt, is vergelijkbaar met het opzeggen van de overeenkomst van opdracht. Ook hier hangt het ervan af of jij de opdrachtgever of de opdrachtnemer, aannemer, bent.

Let op. Ben jij de opdrachtgever? Dan moet je de aannemer bij een opzegging de gehele voor het werk geldende prijs betalen. Dit is vaak de aanneemsom. Het bedrag dat de aannemer bespaart door de opzegging mag hier vanaf worden gehaald. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de aanschaf van materialen die de aannemer na de opzegging niet meer hoeft te maken.

Hoe zeg ik mijn ‘overige’ contracten op? 

Wil jij een ander contract dan de bovengenoemde soorten opzeggen? Bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst? Dan moet je eerst in je contract kijken of het een einddatum heeft. 

Hoe zeg ik een contract met einddatum op?

Heeft jouw contract een einddatum? Vaak staat er dan bijvoorbeeld in: "Het contract loopt van ...... tot en met ......." Normaal gesproken betekent dit dat je het contract niet eerder mag opzeggen. Hebben jij en jouw zakenpartner bijvoorbeeld afgesproken om voor een jaar samen te werken? Dan moet jij je aan deze afspraak houden en mag je het contract niet al na een half jaar beëindigen. Dit geldt ook voor jouw zakenpartner.

Mag je dergelijke contracten dan nooit eerder opzeggen? Jawel, jij en jouw zakenpartner kunnen ervoor kiezen om in het contract af te spreken dat jullie deze alsnog vroegtijdig mogen opzeggen. Vaak spreken partijen hierbij ook een opzegtermijn af. Daarnaast is een contract met einddatum mogelijk ook op te zeggen wanneer sprake is van een 'onvoorziene omstandigheid'. Is er een reden waarom je het contract wel moet opzeggen? Iets waar je niks aan kan doen en waar jij en jouw zakenpartner van tevoren geen rekening mee konden houden? Dan kan dit van toepassing zijn. 

Voorbeeld: Stel, de bank draait plotseling de geldkraan dicht, waardoor jouw bedrijf in geldnood komt. Hierdoor kan jij je opeens niet meer aan de afspraak uit de overeenkomst houden om een dure machine aan te schaffen. 

Let op! Hier is niet snel sprake van. Denk daarom goed na of je in het contract wel of niet afspraken wil maken over het vroegtijdig opzeggen.

Hoe zeg ik een contract zonder einddatum op?

Heeft jouw contract geen einddatum? Het uitgangspunt bij dit soort contracten is dat jij wél tussentijds het contract op kan zeggen. De meeste partijen maken hierbij zelf afspraken over een opzegtermijn. Kijk dus altijd eerst of er in jouw contract een opzegtermijn staat en of er nog andere afspraken zijn gemaakt voor het opzeggen van het contract. Denk hierbij aan de afspraak dat je alleen het contract mag opzeggen met een goede reden.  

Staan in jouw contract geen afspraken over het opzeggen? Dan heb je afhankelijk van de situatie soms alsnog een goede reden nodig voor de opzegging. Daarnaast heb je een opzegtermijn en moet je wellicht een schadevergoeding betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als jouw zakenpartner van jou afhankelijk is. Wanneer jij zomaar het contract opzegt, kan zijn bedrijf in gevaar komen. Heb jij in dit geval bijvoorbeeld geen goede reden? Dan kan het dus voorkomen dat jij het contract helemaal niet mag opzeggen en schade moet vergoeden als je dit toch doet.

Twijfel jij over of, en hoe, je jouw contract op moet zeggen? Of wil jij controle over de opzegtermijnen van je contracten en deze nooit meer vergeten? Ligo helpt daarbij. Neem gerust contact op met een van onze juristen.

Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book

Start met slim ondernemen

Doe de gratis Legal Checkup

Start Checkup

Hulp & support

Voor meer informatie klik op support
Support

Ligo Plan

Bekijk de voordelen hier met slechts één klik
Word member

Ook interessant

Wil jij graag je huis verkopen? Of ben jij op zoek naar een goede levensverzekering? Dan is het goed...
januari 2, 2023
Het minimumsalaris voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van € 51.000,- kan voor ondernemers e...
januari 13, 2022
Het ontslaan van een medewerker kan een vervelende taak zijn. Op de één of andere manier functioneer...
april 4, 2018
Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book
cover_holding_ebook_white
Download de gratis Holding Gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Download Book

Ons Team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Working days: 09:00-18:00

Chat Time

Working days: 09:00-23:00

Weekend: 09:00-23:00

team_Img

Ons Team

Ons team bestaat uit gedreven enthousiastelingen die elke dag een stapje extra zetten om van Ligo een groot succes te maken. We houden van aanpakken, van streven naar een doel, van impact maken en dat elke dag.

Working days: 09:00-18:00

Chat Time

Working days: 09:00-23:00

Weekend: 09:00-23:00