Juridische tips en informatie om zorgeloos te ondernemen

Arbeidsovereenkomst: welke soort heb ik nodig?

Posted by Wendy Bogers on 25-jun-2017 15:45:16
Wendy Bogers
Find me on:

Welke soort arbeidsovereenkomst heb je nodig als je de juiste persoon voor de functie hebt gevonden? In de arbeidsovereenkomst dien je rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst leg je bijvoorbeeld belangrijke zaken vast, zoals het salaris, de functie, het aantal te werken uren, het aantal vakantiedagen, afspraken rondom ziekteverzuim, geheimhouding, hoe om te gaan met intellectueel eigendom en een eventuele onkostenvergoeding.

Er zijn vele verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Het is belangrijk je van tevoren goed te verdiepen in de (grote) verschillen tussen deze overeenkomsten om te kijken welke type het beste bij jouw onderneming, de werknemer en de functie past. Hier volgen de diverse smaken met de belangrijkste kenmerken.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (ook wel "vast contract" genoemd)

• Proeftijd mogelijk van maximaal twee maanden.
• Een beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat in de praktijk 
vrijwel altijd met wederzijds goedvinden. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag dient dit ofwel via het UWV, ofwel via de rechter te gaan.
• Het nadeel van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat het lastig kan zijn om een werknemer te ontslaan. In veel gevallen dient het ontslag, als de werknemer niet aan het ontslag meewerkt, via het UWV of de kantonrechter te lopen.

Download hier een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op maat. Je eerste document is gratis! Bekijk hier hoe het werkt:

 

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (ook wel "tijdelijk contract" genoemd)

• Populair type arbeidsovereenkomst die veel wordt gebruikt als je een nieuwe werknemer aanneemt.
• Contract met een begin- en einddatum of een tijdsduur, uitgedrukt in weken, maanden of jaren.
• Proeftijd slechts mogelijk bij een contractduur van meer dan zes maanden.
• Geen tussentijdse opzegging mogelijk, tenzij (i) opzegging plaats vindt gedurende de proeftijd, (ii) er een dringende reden is voor opzegging (bijv. diefstal of mishandeling), of (iii) in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Er moet dan voor de opzegging door de werkgever wel toestemming van het UWV zijn verkregen.
• De werknemer heeft recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het geval dat: a) meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd én (met inbegrip van voornoemde tussenpozen) een periode van maximaal 24 maanden hebben overschreden; of, b) meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van telkens max. zes maanden.
• Indien je als werkgever de overeenkomst niet wil verlengen, dien je dit minimaal een maand voor het verlopen van de overeenkomst aan de werknemer te melden. Dit heet de aanzegplicht. Doe je dit niet of te laat dat eindigt de arbeidsovereenkomst nog steeds van rechtswege maar moet je een aanzegvergoeding betalen van maximaal een maand salaris.

Download hier een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op maat. Je eerste document is gratis!

Ligo tip 1: Weet je van tevoren al zeker dat je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet gaat verlengen? Zet dit dan op schrift bij het aangaan van de overeenkomst. Zo heb je direct aan de aanzegplicht voldaan.

Oproepcontract 

• Wordt vaak gebruikt voor arbeidsrelaties van bepaalde tijd, waarbij van tevoren niet duidelijk is wanneer en hoelang de werknemer het werk zal moeten verrichten.
• Interessant wanneer de hoeveelheid werk niet constant is binnen een bepaalde functie.
• Werknemer wordt opgeroepen als er daadwerkelijk werk is.
• Verschillende constructies mogelijk: a) Nul uren contract - Niet gebonden aan een minimumaantal uren en de oproepkracht heeft de plicht om te verschijnen als deze wordt opgeroepen. Per oproep zal je als werkgever steeds minimaal drie uur uit dienen te betalen. Let op: Deze constructie kan slechts voor zes maanden, hierna zal er een vast aantal uren moeten worden opgenomen gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat je werknemer de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. b) Min-max contract - In het oproepcontract spreek je een minimum- en maximumaantal uren af. Het minimumaantal uren moet te allen tijde worden uitbetaald. Ook hier geldt dat de oproepkracht per oproep standaard drie uur krijgt uitbetaald. c) Oproepcontract met voorovereenkomst - Oproepkracht bepaalt zelf of deze gehoor geeft aan een oproep. Elke keer dat gehoor wordt gegeven aan een oproep, ontstaat er een losse arbeidsovereenkomst met voorwaarden die in de voorovereenkomst staan.
• Let op: Indien een oproepkracht (i) met tussenpozen van zes maanden of minder, voor de vierde keer op rij wordt opgeroepen, of (ii) langer dan twee jaar bij je werkt, heeft de oproepkracht recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een cao kan zijn afgeweken van deze “ketenregeling”.

Download hier een oproepcontract nul uren op maat.

Freelanceovereenkomst

• Populair bij kortlopende projecten.
• Feitelijk geen arbeidsovereenkomst, maar een 'overeenkomst van opdracht' waarbij de freelancer zichzelf verhuurt aan een onderneming voor de uitvoering van een opdracht.
• Freelancer draagt zelf vele risico's, zoals aansprakelijkheid bij schade of ziekte.
• Freelanceovereenkomst kan makkelijk en snel kan worden opgezegd.
• Freelancers zijn vaak relatief duur als je het vergelijkt met een salaris voor een werknemer.
• Let op: Recentelijk is de wetgeving die van toepassing is op freelancers aangepast. Gebruik altijd een freelanceovereenkomst om de afspraken onderling vast te leggen. Doe je dit niet? Dan loop je een verhoogd risico dat de relatie tussen jou en de freelancer wordt aangemerkt als een 'arbeidsrelatie'. In dat geval ben jij als werkgever onder andere verplicht om loonheffingen te betalen aan de Belastingdienst.

Download hier een freelanceovereenkomst op maat. Ook in het Engels beschikbaar!

Ligo tip 2:  Voorkom naheffingen van de Belastingdienst door altijd een freelanceovereenkomst te gebruiken als je met een freelancer gaat werken.

Hoe kies ik voor het juiste type arbeidsovereenkomst?

Nu je de opties van de soorten arbeidsovereenkomst hebt kunnen bekijken, is het belangrijk om jezelf af te vragen welk type het beste past bij jouw onderneming. De volgende vragen kunnen je hierbij nog helpen.

Hoeveelheid werk tijdelijk?
Is het werk dat opgepakt moet worden blijvend of verwacht je dat dit tijdelijk is? In het laatste geval zal een oproepcontract, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een freelanceovereenkomst de meest voor de hand liggende keuze zijn.

Personeel schaars voor deze functie?
Veel startende ondernemers worden afgeschrikt door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar in sommige situaties loont het om dit type toch in overweging te nemen. Met name in het geval goed personeel voor een bepaalde functie schaars is. Veel werkzoekenden zijn op zoek naar zekerheid. Als een sollicitant in de run is bij meerdere bedrijven kan een aanbod voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd zomaar de doorslaggevende factor zijn om het te accepteren. Ga hier echter niet lichtvaardig mee om. De kans bestaat dat je vast zit aan een werknemer die een minder goede match blijkt te zijn dan je had verwacht. Neem dan ook altijd een proeftijd op en benut deze optimaal om erachter te komen of de werknemer capabel is en bij jouw onderneming past.

Hoe ziet onze financiële situatie eruit over een half jaar?
Voor starters kan het soms twijfelachtig zijn voor welke periode zij met zekerheid het salaris van een nieuwe werknemer kunnen betalen. De meeste ondernemingen die nog niet heel lang bestaan, kiezen dan ook vaak voor een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd voor de duur van 7 maanden. Je kan dan namelijk een proeftijd opnemen van een maand en je bent er van verzekerd dat je na 7 maanden eenvoudig van de werknemer af komt.

Hoe kan ik aan een goede arbeidsovereenkomst komen?

Als ondernemer heb je drie opties om je arbeidsovereenkomsten te regelen:

  1. Je kan een arbeidsovereenkomst laten opstellen door een advocaat. Het voordeel van deze optie is dat je verzekerd bent van een juridisch correcte overeenkomst. Aan de andere kant zal je zeker een paar dagen moeten wachten totdat de overeenkomst in orde is. Verder dien je ook langs te gaan bij het desbetreffende advocatenkantoor en dien je ook nog eens een kostprijs af te rekenen die in de honderden euro's kan lopen.
  2. Je kan zelf een arbeidsovereenkomst opstellen aan de hand van online templates. Het voordeel van deze optie is dat dit geheel kosteloos kan. Verder hoef je hiervoor ook niet je huis te verlaten. Het nadeel is dat je niet verzekerd bent van een juridisch correcte arbeidsovereenkomst en waarschijnlijk erg veel tijd aan het opstellen ervan kwijt zal zijn.
  3. Je kan je arbeidsovereenkomst bij Ligo online op maat maken en downloaden. Als je je arbeidsovereenkomst bij Ligo op maat maakt, ben je verzekerd van een juridisch correcte en up-to-date arbeidsovereenkomst. Bovendien heb je keuze uit verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en kun je deze binnen een paar minuten online op maat maken, zodat je en geen kostbare tijd verspilt en je je huis niet uit hoeft. Voor Ligo members is dit zelfs geheel kosteloos.

Vragen over je arbeidsovereenkomsten? Vraag nu je eerste gratis telefonisch consult aan bij Ligo met een van onze arbeidsrecht advocaten!

Heb je nog vragen over welke soort arbeidsovereenkomst het meest geschikt is voor jouw situatie? Vraag nu je eerste gratis telefonisch consult aan bij Ligo met een van onze arbeidsrecht advocaten!

Vraag nu gratis consult aan!

Je kunt altijd vragen stellen aan onze juristen in de chat rechtsonder. Je wordt altijd binnen enkele minuten geholpen! Ligo werkt daarnaast met vele specialistische arbeidsrecht advocaten die voor je klaar staan om je overal bij te helpen. Als member van Ligo krijg je onbeperkt gratis telefonisch advies van deze advocaten. Bekijk hier de voordelen van Ligo. Je kan ons altijd bereiken via 020-3031043.

Arbeidsrecht-advocaten-Ligo

 

Topics: Blogs, Contracten, Personeel