Juridische tips en informatie om zorgeloos te ondernemen

Arbeidsovereenkomst: wat moet er in staan?

Posted by Wendy Bogers on 25-jun-2017 16:28:23
Wendy Bogers
Find me on:

Het is erg belangrijk om de juiste bepalingen op te nemen in een arbeidsovereenkomst om je bedrijf zo goed mogelijk te beschermen tegen risico's. Het aannemen van personeel is een mooie stap, maar het gaat ook gepaard met risico's. In vrijwel elke arbeidsovereenkomst wordt dan ook een aantal waarborgen opgenomen die ervoor zorgen dat jouw onderneming zo min mogelijk risico loopt bij het aannemen van personeel. Wij zetten hieronder de belangrijkste bepalingen voor je uiteen.

Arbeidsovereenkomst bepalingen

Proeftijd

De proeftijd in een arbeidsovereenkomst geeft je als werkgever het recht om een werknemer zonder opgave van redenen te ontslaan gedurende deze periode.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Proeftijd van 1 maand: Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar.

• Proeftijd van 2 maanden: Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal twee jaar of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat moet ik verder weten?

• Een proeftijd is niet toegestaan bij een verlenging van een arbeidsovereenkomst, tenzij de werkzaamheden in de nieuwe arbeidsovereenkomst substantieel anders zijn.

Ligo tip 1: Neem je een nieuwe werknemer aan? Sluit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 7 maanden, zodat je een proeftijd van een maand kan opnemen.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voorkomt dat een werknemer voor een bepaalde duur na beëindiging van zijn dienstverband bij een concurrent aan de slag kan of een eigen bedrijf start met concurrerende activiteiten.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer.

Wat moet ik verder weten?

• Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel niet toegestaan. Hier geldt echter een uitzondering op: Indien het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende- of bedrijfsbelangen mag het wel worden opgenomen. Deze belangen moeten schriftelijk worden gemotiveerd in het concurrentiebeding.

• Een concurrentiebeding waarbij de ex-werknemer onredelijk belemmerd wordt bij het vinden van een nieuwe baan kan achteraf niet geldig blijken.

Relatiebeding

Een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst voorkomt dat een werknemer voor een bepaalde duur na beëindiging van zijn dienstverband contact onderhoudt met relaties van jouw bedrijf.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer.

Wat moet ik verder weten?

• Een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel niet toegestaan. Hier geldt echter een uitzondering op: Indien het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende- of bedrijfsbelangen mag het wel worden opgenomen. Deze belangen moeten schriftelijk worden gemotiveerd in het relatiebeding.

• Een relatiebeding waarbij de ex-werknemer onredelijk beperkt wordt, is niet geldig.

• Een lijst die is aangehecht aan de arbeidsovereenkomst met alle relaties waaraan is geleverd of een offerte is uitgebracht, of een algemene omschrijving van het type relatie, kan voorkomen dat het relatiebeding door de rechter als te beperkend wordt gezien.

Ligo tip 2: Ben je van mening dat een concurrentie- of relatiebeding noodzakelijk is in een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd? Neem een beschrijving op van het zwaarwegende belang dat opname van dit beding rechtvaardigt.

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst legt de werknemer een geheimhoudingsplicht op ten aanzien van vertrouwelijke informatie binnen je bedrijf.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. Deze plicht kan zowel gelden tijdens de arbeidsovereenkomst als voor een periode na het beëindigen hiervan.

Wat moet ik verder nog weten?

• Bij schending van de geheimhoudingsplicht kan je (i) een boete vorderen indien je in de arbeidsovereenkomst een boetebeding hebt opgenomen (zie hieronder), of (ii) een schadevergoeding eisen bij de rechter. Let op, een beding waarin de werkgever zichzelf de bevoegdheid toekent om zowel een schadevergoeding te eisen als een boete op te leggen, is niet geldig.

Wijzigingsbeding

Een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst geeft jou als werkgever het recht om eenzijdig (zonder toestemming van de werknemer) de arbeidsovereenkomst te wijzigen, indien je daarbij een zwaarwegend belang hebt.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. Een voorbeeld wanneer het voor jou noodzakelijk kan zijn om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen: De onderneming verkeert in financiële moeilijkheden en het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd als de arbeidsvoorwaarden van de werknemer niet worden aangepast.

Wat moet ik verder nog weten?

• Je kan zelfs de functie van een werknemer eenzijdig wijzigen, indien hier voldoende belang bij is voor jou als werkgever.

Boetebeding

Een boetebeding in de arbeidsovereenkomst legt een boetebedrag als sanctie op aan de werknemer bij het overtreden van belangrijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. In de praktijk wordt het veel toegepast bij overtreding van de hiervoor genoemde geheimhoudingsplicht, het relatiebeding of het concurrentiebeding.

Wat moet ik verder nog weten?

• Indien een werknemer een verplichting schendt, kan de werkgever naar eigen inzicht bepalen of de boete ook daadwerkelijk betaald dient te worden door werknemer.

• Bij een overtreding mag niet zowel een boete worden opgelegd, als een schadevergoeding worden geëist door de werkgever. Jij als werkgever dient een keuze tussen deze twee opties te maken.

• De boete mag in principe niet meer bedragen dan een halve dag loon per week. Dit is zowel het geval indien de boete voor één overtreding wordt opgelegd, als in het geval dat de boete voor meerdere overtredingen wordt opgelegd. Als de werknemer meer verdiend dan het minimumloon kan er een hogere boete worden opgenomen in het beding.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst maakt het mogelijk voor jou als werkgever om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen onder bepaalde voorwaarden via het UWV of de kantonrechter.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat moet ik verder weten?

• Je dient toestemming te vragen van het UWV voordat je kunt opzeggen tegen een eerder moment dan het einde van de overeengekomen bepaalde tijd.

• Het beding geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. Je loopt als werkgever het risico dat je onverwachts een andere werknemer nodig hebt.

Ligo tip 3: Check altijd of er een CAO van toepassing is, omdat hier afwijkende regels omtrent de arbeidsvoorwaarden in kunnen staan.

Gratis arbeidsovereenkomst opstellen

Pluk niet zomaar een voorbeeld arbeidsovereenkomst van het internet, want het arbeidsrecht is continu aan verandering onderhevig. In 95% van de gevallen zijn deze overeenkomsten niet up-to-date. Het risico hiervan is dat jouw onderneming risico loopt op ongeldige bedingen, onduidelijkheden waardoor conflictsituaties ontstaan, aansprakelijkheden etc. Laat het ofwel door een jurist of advocaat opstellen, of maak het contract zelf op maat bij een betrouwbare partij zoals Ligo waarbij je met een handige tool binnen een paar minuten een contract op maat maakt voor € 39,-.

Bij Ligo is je eerste contract gratis dat is opgesteld door topadvocaten. Bekijk hier alle arbeidsovereenkomsten.

Hoe kan ik aan een goede arbeidsovereenkomst komen?

Als ondernemer heb je drie opties om je arbeidsovereenkomsten te regelen:

  1. Je kan een arbeidsovereenkomst laten opstellen door een advocaat. Het voordeel van deze optie is dat je verzekerd bent van een juridisch correcte overeenkomst. Aan de andere kant zal je zeker een paar dagen moeten wachten totdat de overeenkomst in orde is. Verder dien je ook langs te gaan bij het desbetreffende advocatenkantoor en dien je ook nog eens een kostprijs af te rekenen die in de honderden euro's kan lopen.
  2. Je kan zelf een arbeidsovereenkomst opstellen aan de hand van online templates. Het voordeel van deze optie is dat dit geheel kosteloos kan. Verder hoef je hiervoor ook niet je huis te verlaten. Het nadeel is dat je niet verzekerd bent van een juridisch correcte arbeidsovereenkomst en waarschijnlijk erg veel tijd aan het opstellen ervan kwijt zal zijn.
  3. Je kan je arbeidsovereenkomst bij Ligo online op maat maken en downloaden. Als je je arbeidsovereenkomst bij Ligo op maat maakt, ben je verzekerd van een juridisch correcte en up-to-date arbeidsovereenkomst. Bovendien heb je keuze uit verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en kun je deze binnen een paar minuten online op maat maken, zodat je en geen kostbare tijd verspilt en je je huis niet uit hoeft. Voor Ligo members is dit zelfs geheel kosteloos.

Vragen over je arbeidsovereenkomsten? Vraag nu je eerste gratis telefonisch consult aan bij Ligo met een van onze arbeidsrecht advocaten!

Vraag nu gratis consult aan!

Arbeidsrecht-advocaten-Ligo

 

Topics: Blogs, Contracten, Personeel